Marian Bomboň,
Cihelní 99, Ostrava

marianbombon@seznam.cz
603 512 363, 732 527 555

Odvoz a likvidace odpadu

Odvážíme odpady ze staveb, rodinných domů, garáží, jednoduše tam kde překáží. Disponujeme dostatečným počtem kontejnerů k různým účelům ve velikost od 4 m3 do 15 m3. Naše společnost využívá hákové nosiče o nosnosti do 9 tun. Kontejner přistavíme po předchozí domluvě na Vámi určené místo a až bude připraven k odvozu, postaráme se o odvoz na skládku a vyřízení skládkovného.

Zajišťujeme odvoz a likvidaci těchto odpadu:

Stavební suť a zemina - cihla, beton, zemina ...

Objemný odpad - nábytek, koberce, matrace, textil ...

Tráva, zeleň - biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, plevel)

Směsný komunální odpad

Naši řidiči jsou školení pro přepravu odpadů spadajících do kategorie ADR.

Autodoprava

Zajištujeme dopravu o celkové nosnosti do 16 tun po celé ČR. Jsme smluvní dopravce společnosti Ridera a.s.

Doprava štěrků, písků, uhlí, palivového dřeva(špalky, okory, dřevo do krbu), betonu, strusky, mulčovací kůry, kamene a jiných sypkých materiálů.

Přeprava lešení, paletového zboží bez plachty, UNC, vysokozdvižných vozíků, válců, bagrů a jiných stavebních strojů.

Zemní práce

  • Terénní úpravy rovinných a svažitých terénů.

  • Sejmutí ornice, rozprostření ornice.

  • Zahrnovací práce - zásyp ryh, obsyp potrubí apod.

  • Výkopy základů.

  • Výkopy vodovodních a kanalizačních přípojek.

  • Výkopy bazénů.

  • Další požadované zemní práce.

Pokládka zámkové dlazby

 Přijedeme a zaměříme plochu

 Na základě Vaší volby typu a barvy dlažby spočítáme cenu

 Zaměříme niveletu kvůli odvodu povrchové vody

 Provedeme zemní práce

 Položíme obrubníky do betonu

 Zhotovíme dle typu zatížení podkladní vrstvy a zhutníme

 Dodáme a položíme Vámi zvolenou dlažbu

 Zhutníme a zaspárujeme dlažbu